image1Hvis du er medlem af ÆldreSagen kan du få adgang til deres hjemmeside med vejledning og tips til iPad.
http://ipad.hjemmesider.biz/